a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi, że działalność naszej firmy ma wpływ na otoczenie, dlatego w realizacji naszych działań zawsze bierzemy pod uwagę obowiązujące przepisy i inne regulacje w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również szczegółowe wymagania naszych klientów. Na każdym etapie produkcji, projektowania i realizacji robót dbamy o oszczędne zużycie surowców, wody i energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Ze względu na specyfikę działalności firmy kluczowym parametrem monitorowania wpływu na środowisko jest zużycie ropy naftowej i jej pochodnych. W trosce o redukcję emisji dwutlenku węgla nieustannie modernizujemy nasz park maszynowy i flotę samochodową, aby spełniała najwyższe normy. Ponad połowa naszych maszyn spełnia normę IIIA lub wyższą, 40% pracuje na biodegradowalnym oleju hydraulicznym.
Promujemy wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych wiedzę na temat kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zachęcamy do priorytetowego ich traktowania w trosce o zdrowie i życie obecnych i przyszłych pokoleń.