a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Partnerzy biznesowi

Aarsleff buduje swoją pozycję rynkową oraz zaufanie partnerów biznesowych, realizując usługi w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Kładziemy nacisk na uczciwość wobec wymogów technicznych. Zrównoważone podejście do rozwoju firmy jest gwarancją długoterminowego funkcjonowania dzięki zaufaniu naszych klientów.
W relacjach biznesowych wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani stosować się do przepisów prawa i zasad etyki biznesu, które zostały zawarte w Kodeksie postępowania firmy Aarsleff.
Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu uczciwej konkurencji. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy żadnych nienależnych korzyści zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Wdrożyliśmy zasady postępowania zapobiegające konfliktom interesów.
Gwarantujemy równe traktowanie partnerów biznesowych. Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są obiektywne, bezstronne i jednoznaczne. Od naszych partnerów oczekujemy rzetelności, kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówień w najwyższej jakości, bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz poszanowania środowiska naturalnego i jego zasobów.