a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Odpowiedzialność pracowników

Dbamy o kształtowanie odpowiedzialnych postaw w miejscu pracy, w szczególności:

  • uczciwości, lojalności i zaangażowania w podejściu do wykonywania obowiązków zawodowych;
  • przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych firmy oraz zasad Kodeksu postępowania firmy Aarsleff;
  • podejmowania wszelkich możliwych działań, których celem jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług;
  • niedopuszczania do sytuacji, w których interes osobisty koliduje z interesem firmy, a w wypadku zaistnienia takiej kolizji podjęcia natychmiastowej komunikacji z przełożonymi;
  • dbałości o powierzone aktywa firmy;
  • zachowania poufności i wykorzystywania informacji niejawnych wyłącznie zgodnie z interesem firmy;
  • wykorzystywania potencjału firmy jedynie do działalności związanej z realizacją obowiązków zawodowych wynikających ze stosunku pracy; nie tolerujemy czerpania prywatnych korzyści poprzez działania korupcyjne oraz podejmowania działań niezgodnych z interesem firmy.