Pale Prefabrykowane - Aarsleff

pl en

Palowanie pod budynek mieszkalny w mieście - żelbetowe pale prefabrykowane wbijane

Posadowienie hali magazynowej na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych

Fundamenty Lech Coastera - największego rollercoastera w Europie Środkowej

Roboty palowe przy wykonaniu fundamentów podpór nurtowych mostu przez Wisłę w ciągu drogi krajowej DK7 w m. Kiezmark

Palowanie podpór nurtowych w ciągu drogi krajowej DK7 w Kiezmarku

Budowa podpór nurtowych mostu przez Nogat w m. Jazowa w ciągu drogi ekspresowej S7

S5 k.Gniezna. Wzmocnienie podłoża pod wysokim nasypem drogi ekspresowej palami prefabrykowanymi

1  2  3