a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

SST platformy robocze (PZWFS)

Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru platform roboczych dla specjalistycznego, sprzętu budowlanego o masie całkowitej od 2t do 200t, takiego jak kafary, palownice, wiertnice, kotwiarki, koparki, ładowarki, pompy do betonu, itp. wykorzystywane do realizacji robót geotechnicznych.

SST platformy robocze (PZWFS)
SST platformy robocze (PZWFS)