a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Pale prefabrykowane

Inwestycje pod szczególnym nadzorem – pale prefabrykowane dla wymagających

Data publikacji 03.2019,  Łukasz Morawski

Publikacja: Wzmocnenie podłoża i fundamtowanie 2019 , 7 marca 2019

Posadowienie nasypów dróg ekspresowych w słabonośnym podłożu gruntowym

Data publikacji 11.2018, Wojciech Tomaka,  Jacek Szaro, Barbara Kawalec

Publikacja: Wrocławskie Dni Mostowe. Wrocław, 28-30 listopada 2018

Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym

Data publikacji 11.2016, Dariusz Sobala

Publikacja: Materiały Budowlane 531 (11) s. 22-25

 

Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych

Data publikacji 11.2016, Dariusz Sobala

Publikacja: Wrocławskie Dni Mostowe. Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring. Wrocław, 29-30 listopada 2016

 

Modern Solution for the Foundation of Poland’s Largest Arch Bridge.

Data publikacji: 10.2016, Dariusz Sobala, Kazimierz Wąchalski
Publikacja: 8th International Conference on Arch Bridges ARCH 2016

Pliki do pobrania

Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych

Data publikacji: 09.2016, Dariusz Sobala, Wojciech Tomaka, Piotr Maksim, Jakub Sobolewski

Publikacja: Mosty 5/2016. Elamed Media Group. ss. 56-60

Pale prefabrykowane

Data publikacji: 09.2016, Dariusz Sobala, Kazimierz Gwizdała

Publikacja: 62. KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy - 11-16 września 2016 roku

Problematyka doboru rodzaju posadowienia turbin wiatrowych

Data publikacji: 08.2016, Krzysztof Sahajda

Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2016 ss. 219-230

 

Produkcja żelbetowych prefabrykatów palowych

Data publikacji: 03.2016, Jarosław Siergiej, Zbigniew Stefanowicz, Dariusz Sobala
MOSTY 3/2016. Elamed Media Group. ss. 48-53

Pliki do pobrania

Uwagi dotyczące projektowania na wyciąganie pali pod fundamentami elektrowni wiatrowych

Data publikacji: 03.2015, Sahajda Krzysztof
Inżynieria i Budownictwo. 3/2015. pp. 157-161

Wykonywanie robót palowych w wodzie

Data publikacji: 11.2015, Sobala Dariusz, Cichy Leszek

Inżynieria i Budownictwo. 11/2015. ss. 584-588

 

 

Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze

Data publikacji: 12.05.2015, Nowak Przemysław, Rychlewski Piotr
Warszawa, 5 marca 2015 – Seminarium IBDiM i PZWFS, Fundamenty palowe 2015


 

Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7

Data publikacji: 27.11.2014, Sobala Dariusz
Kwartalnik JCEEA. Tom XXXI, zeszyt 61 (1/14), styczeń-marzec 2014, s. 287-310. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2014


 

Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

Data publikacji: 05.09.2014, Sobala Dariusz, Sobczak Sebastian, Szaro Jacek, Tomaka Wojciech
Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315


 

20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce

Data publikacji: 07.07.2014, Sobala Dariusz, Sobczak Sebastian, Szaro Jacek, Tomaka Wojciech
Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315


 

Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych

Data publikacji: 16.12.2013, Sobala Dariusz
Publikacja: Konferencja Geoinżynieria 2013 w Sandomierzu.


 

Wciskane pale i palisady stalowe.

Data publikacji: 12.05.2012, Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium IBDiM i PZWFS. 1 marca 2012 Warszawa – FUNDAMENTY PALOWE 2012


 

Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania. "PODŁOŻE I FUNDAMENTY BUDOWLI DROGOWYCH"

Data publikacji: 12.05.2012, Sobala Dariusz
Publikacja: Autostrada Polska, Kielce 2012


 

Pale prefabrykowane w fundamentach mostów

Data publikacji: 30.07.2011, Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 7-8/2011


 

Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali.

Data publikacji: 09.11.2011, Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium "Geoinżynieria w budownictwie". Sandomierz, 8-9.11.2011


 

Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482

Data publikacji: 19.10.2011, Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty 6/2011


 

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia

Data publikacji: 25.09.2011, Tomaka Wojciech, Sobala Dariusz
Publikacja: 57 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów - Krynica, 18 – 22 września 2011 roku


 

Pile driveability prediction method based on CPT results

Data publikacji: 25.05.2011, Sahajda Krzysztof
Publikacja: The 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Hong Kong, China, 23-27 May, 2011


 

Oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe

Data publikacji: 08.07.2010, Czarnecki Lech, Piotrowski Tomasz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo 7/2010


 

Warianty posadowienia budynku hotelowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku

Data publikacji: 14.04.2010, Jastrzębska Małgorzata, Hodor Joanna
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2010


 

Roboty palowe a zmniejszanie ryzyka błędnego rozpoznania podłoża

Data publikacji: 20.03.2010, Tomaka Wojciech, Bichajło Lesław
Publikacja: Mosty, 3/2010.

Obliczanie nośności i osiadań pali na podstawie sondowań statycznych CPT

Data publikacji: 25.02.2010, Sahajda Krzysztof
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 2/2010


 

Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych

Data publikacji: 11.03.2009, Cichy Leszek, Tkaczyński Grzegorz, Rybak Jarosław
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009

Data publikacji: 20.02.2009, Cichy Leszek, Tkaczyński Grzegorz, Rybak Jarosław
Publikacja: Badania nośności pali prefabrykowanych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Styczeń – Luty 2009


 

Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych

Data publikacji: 24.03.2009, Czudec Grzegorz, Sobala Dariusz, Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo Nr 3/200


 

Calculation of piles based on CPT results in Poland

Data publikacji: 03.10.2009 
Publikacja: Referat wygłoszony w ramach 4 IYGEC (International Young Geotechnical Engineer Conference), Aleksandria, 3-6 Październik 2009


 

Pale prefabrykowane

Data publikacji: 26.08.2009, Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium „Fundamenty palowe 2009”


 

Renesans żelbetowych pali prefabrykowanych

Data publikacji: 10.04.2009, Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty. Nr 4/2009


 

Trwałość żelbetowych pali fundamentowych

Data publikacji: 19.02.2008, Czarnecki Lech, Piotrowski Tomasz
Publikacja: Materiały Budowlane, 2/2008


 

Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym

Data publikacji: 06.03.2008, Gwizdała Kazimierz, Blockus Marcin
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika 3/2008


 

Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych

Data publikacji: 03.01.2008, Gwizdała Kazimierz, Sahajda Krzysztof
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika 1/2008


 

A case study of piling project and testing in Poland

Data publikacji: 20.05.2008, Rybak Jarosław, Sobala Dariusz, Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7


 

Static and dynamic testing of driven piles in Poland

Data publikacji: 17.09.2008, Rybak Jarosław, Sobala Dariusz, Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7


 

Żelbetowe pale prefabrykowane

Data publikacji: 22.01.2008, Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynier Budownictwa, 1/2008


 

AS FAST AS POSSIBLE. An example of a quick reconstruction of a bridge in difficult atmospheric conditions

Data publikacji: 23.04.2007, Burek Arkadiusz, Sobala Dariusz, Zachwieja Andrzej
Publikacja: I European Conference „BURIED FLEXIBLE STEEL STRUCTURES”, Rydzyna 23-24.04.2007


 

Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych

Data publikacji: 15.11.2007, Pilarski Tomasz, Sobala Dariusz, Tomaka Wojciech
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007


 

Sztywność pali prefabrykowanych stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

Data publikacji: 14.04.2006, Gwizdała Kazimierz
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2006


 

Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles

Data publikacji: 20.09.2006, Rybak Jarosław, Sobala Dariusz, Tkaczyński Grzegorz
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006


 

Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego

Data publikacji: 24.05.2006, Sahajda Krzysztof, Dzik Grzegorz, Krysiak Sławomir
Publikacja: Referat wygłoszony na Seminarium dla uczczenia jubileuszu prof. Wojciecha Wolskiego. Warszawa 2006.


 

Współczesne żelbetowe pale prefabrykowane firmy Aarsleff

Data publikacji: 09.08.2006, Tomaka Wojciech
Publikacja: Inżynier Budownictwa. 2006


 

O przyczynach i skutkach w geotechnice

Data publikacji: 21.04.2005, Sahajda Krzysztof
Publikacja: GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele, 04/2005


 

Fundamenty z pali prefabrykowanych

Data publikacji: 06.09.2005, Tomaka Wojciech
Publikacja: Kalejdoskop budowlany . Wrzesień 2005.


 

Pale prefabrykowane do obiektów inżynierskich

Data publikacji: 29.10.2003, Nowak Przemysław, Musiał Remigiusz
Publikacja: Materiały Budowlane, 10/2003, s. 73-74