Pale fundamentowe

pl en

Żelbetowe pale prefabrykowane

Aarsleff wbija wyłącznie żelbetowe prefabrykaty palowe produkowane przez Grupę Centrum zapewniając w ten sposób swoim Klientom materiał o najwyższej jakości dostępnej na rynku.

Film przedstawiający współczesny proces produkcji żelbetowych prefabrykatów palowych: https://www.youtube.com/watch?v=qW0e7p88nMY&list=PLv20YbRIaUGznZz8LjrsjFS7II6pzCmE5&index=­2


 

Żelbetowe pale prefabrykowane - technologia

W załączonym pliku znajduje się ogólny materiał informacyjny o technologii żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych przeznaczony dla studentów, inwestorów, wykonawców i inspektorów nadzoru.


 

Skrócony katalog żelbetowych pali prefabrykowanych

W pilku podano minimalne wymagane zbrojenie technologiczne pali niezbędne do wyprodukowania, przetransportowania oraz wbicia pala o zadanym przekroju poprzecznym i długosci. Pale dla których zbrojenie wykonuj się w automacie zbrojeniowym zbrojone sa prętami #12 (zbrojenie główne) i #5 (spirala) ze stali fy=500MPa. W przypadkach uzasadnionych pale standardowe (ze minimalnym wymaganym zbrojeniem technologicznym) można dozbroić poprzez zmianę typu układu zbrojenia (np. TYP 20 zamiast TYP16) lub ewentualnie przez dodanie prętów o większej średnicy do wybranego podstawowego układu zbrojenia (np. TYP 4 + 8#20).


 

Katalog rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych pali prefabrykowanych

Rysunki pali 0,25x0,25m, 0,3x0,3m i 0,4x0,4m w formacie .dwg. Więcej informacji na temat prefabrykatów pali na www.kpbkutno.pl.


 

Nośność przekroju pala żelbetowego 400x400mm

W załączonym pliku przedstawiono wykresy nośności interakcyjnej M-N trzonów pali żelbetowych o przekroju 400x400m wykonanych z betony C40/50 i zbrojonych 12#12, 16#12 i 20#12 ze stali fyk=500MPa.


 

Nośność przekroju mimośrodowo ściskanego pala prefabrykowanego o przekroju 400x400mm

Nośność przekroju mimośrodowo ściskanego pala prefabrykowanego o przekroju 400x400mm przy różnych wartościach kąta obrotu przekroju.
 


 

Możliwości wykorzystania pali prefabrykowanych w budownictwie energetycznym

W formie krótkiego referatu opisano, wykorzystywane w praktyce, możliwości wykorzystania żelbetowych pali prefabrykowanych w obiektach i sieciach budownictwa energetycznego.

Wpęd pala - warto znać, rozumieć i wykorzystywać

Wpęd pala to jeden z podstawowych parametrów technologii pali wbijanych, który ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest wykorzystywany w formułowaniu kryterium wpędu i dokumentowaniu robót palowych, ale także w ocenie jakości i nośności wbitych pali oraz ocenie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych opisanymi w dokumentacji geotechnicznej. Chcesz wiedzieć więcej o wpędach - przeczytaj załączony tekst.

Pliki do pobrania

Formuła duńska - łatwy, dostępny i zgodny z wymaganiami norm sposób określania nośności pali wbijanych.

W przypadku wielu fundamentów stanowi alternatywę dla wykonywania próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych pali. Poniżej opis z podstawowymi informacjami na temat formuły duńskiej, przykładem obliczeniowym oraz arkusze ułatwiające jej wykorzystanie w formacie Excel i SMath.

Nośność przekroju pala żelbetowego
Nośność przekroju pala żelbetowego
Żelbetowe pale prefabrykowane - technologia
Żelbetowe pale prefabrykowane - technologia
katalog pali prefabrykowanych
katalog pali prefabrykowanych
Żelbetowe pale prefabrykowane
Żelbetowe pale prefabrykowane