a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Przykłady projektowe


 

Przykładowy plan palowania

Przykładowy plan palowania w formacie .pdf i .dwg. Na rysunku podano wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji robót palowych, takie jak: lokalizacja fundamantu, lokalizacja pali w ramach fundamantu, charakterystyka materiałowa pali, lokalizacja pali testowych i dane do próbnego obciążenia, charakterystykę warunków gruntowych itd.


 

Przykład wyznaczania nośności geotechnicznej pala wg PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) na podstawie wyników sondowania CPT

W załączonym pliku przedstawiono przykład wyznaczania nośności geotechnicznej pala prefabrykowanego wbijanego wg PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) na podstawie wyników badań gruntu. W obliczeniach wykorzystano wyniki sondowania CPT oraz metodę francuską (LCPC) do bezpośredniego wyznaczenia nośności granicznej pala. Analizę i weryfikację nośnosci pala badaniem dynamicznym przy dużych odkształceniach przeprowadzono zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1.