Ścianki szczelne, grodzice stalowe

pl en

Grodzice stalowe - rozwiązania tymczasowe

Ścianki z grodzic stalowych są powszechnie wykorzystywane jako efektywne ekonomicznie i technicznie tymczasowe konstrukcje oporowe i szczelne obudowy głębokich wykopów (ścianki szczelne) zabezpieczające uskoki terenu o głębokości do kilkunastu metrów. Grodzice wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie oprócz zabezpieczenia uskoku terenu wymagane jest:

  • zabezpieczenie wykopu przed napływem wody gruntowej lub/i
  • w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu znajdują się obiekty wrażliwe na osiadania.

Wykorzystanie sprężanych kotew gruntowych lub rozparć konstrukcji oporowych z grodzic stalowych pozwala na zabezpieczanie terenu przed osiadaniami, a istniejących obiektów przed uszkodzeniami.
Wysoką efektywność zabezpieczeń z grodzic zapewnia wysoka wydajność robót i możliwość odzyskania grodzic.
Możliwość wykorzystania:

  • wbijania, wibrowania i wciskania do pogrążania grodzic stalowych oraz
  • podpłukiwania lub/i podwiercania do wspomagania pogrążania
  • powoduje, że mogą one być wykorzystane praktycznie w każdych warunkach gruntowych i lokalizacyjnych.

Sprzęt, którym dysponujemy, pozwala nam na pogrążanie grodzic o długości przekraczającej 20 m. Do pogrążania grodzic metodą wibracyjną stosujemy najnowszej generacji wibromłoty nierezonansowe. Są to nowoczesne urządzenia działające w wysokim paśmie częstotliwości. Umożliwia to wibrowanie grodzic w niewielkiej odległości od istniejących budynków lub innych wrażliwych na drgania konstrukcji lub instalacji podziemnych. Grodzice mogą być również wbijane młotami hydraulicznymi.
Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wbijania lub wibrowania, stosujemy do pogrążania grodzic wciskarki hydrauliczne gwarantujące bezwstrząsowe i ciche (<75dB) wykonanie robót.
Wciskanie znajduje zastosowanie w przypadku pogrążania grodzic w bezpośrednim sąsiedztwie wrażliwych na drgania konstrukcji oraz tam, gdzie wprowadzenie wibracji może spowodować zagęszczenie gruntu i w efekcie osiadanie sąsiednich budowli. Technologia ta stosowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabytkowych, wrażliwych budynków (biblioteki, serwerownie, szpitale itp.) i instalacji, obiektów z fasadami szklanymi, nasypów podatnych na zagęszczanie oraz wewnątrz hal i budynków. Stosujemy ją także w sytuacjach, kiedy ze względu na słabe podłoże lub brak dostępu nie ma możliwości wprowadzenia ciężkich dźwigów lub kafarów.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Grodzice stalowe - Rozbudowa Międzynarodowego Terminala
Grodzice stalowe - Rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego w Balicach
Wbijanie grodzic stalowych - Kolektor przy budowie
Wbijanie grodzic stalowych - Kolektor przy budowie Business Garden we Wrocławiu
Grodzice stalowe - rozwiązania tymczasowe - Most drogowy
Grodzice stalowe - rozwiązania tymczasowe - Most drogowy wraz z dojazdami przez Wisłę w Toruniu
Ściany oporowe z grodzic stalowych - Przebudowa przepompowni
Ściany oporowe z grodzic stalowych -Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ulicy Piaskowej w Raciborzu