a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Grodzice stalowe - rozwiązania stałe

Znane zalety grodzic stalowych i technologii ich pogrążania (Ścianki z grodzic stalowych – rozwiązania tymczasowe) wykorzystywane są szeroko w trwałych konstrukcjach oporowych lub/i palisadach stalowych w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest elastyczność rozwiązania konstrukcyjnego i technologicznego fundamentu lub/i konstrukcji oporowej grodzice stalowe są zazwyczaj najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Stałe grodzice stalowe - Budowa ulicy Andersa Białystok
Stałe grodzice stalowe - Budowa ulicy Andersa na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku
Grodzice stalowe - rozwiązania stałe - Budynek biurowo-usługowy
Grodzice stalowe - rozwiązania stałe - Budynek biurowo-usługowy przy ulicy Wierzbowej we Wrocławiu
Grodzice stalowe - Przebudowa oczyszczalni
Grodzice stalowe - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Barlinku
Mury oporowe
Mury oporowe na budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem