Wgłębne mieszanie gruntu

pl en

Wgłębne mieszanie gruntu (DSM)

W przypadku konieczności wzmocnienia wierzchniej warstwy słabego podłoża pod fundamenty bezpośrednie obiektów budowlanych wykonujemy kolumny cementowo-gruntowe w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM – Deep Soil Mixing). Roboty realizowane są zgodnie z normą PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu.
Obracające się mieszadło wprowadzane jest w grunt, aż do osiągnięcia i niewielkiego zagłębienia w warstwie nośnej. W trakcie pogrążania mieszadła w grunt wtłaczany jest zaczyn cementowy. W wyniku wielokrotnie powtarzanego cyklu mieszania uzyskiwana jest kolumna cemento-gruntu o wymaganych w projekcie właściwościach. Technologię DSM wykorzystuje się również do wykonywania tymczasowych obudów wykopów w gruntach słabych. Kolumny cemento-gruntu wymagają wówczas zbrojenia – najczęściej w postaci dwuteownika - zagłębionego w odpowiednim rozstawie w palisadę wykonaną z kolumn DSM.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Wgłębne mieszanie gruntu - Wzmocnienie podtorza
Wgłębne mieszanie gruntu - Wzmocnienie podtorza na szlaku E30, odcinek Biadoliny - Bogumiłowice
Wgłębne mieszanie gruntu (DSM) - Budowa budynku handlowo-usługowego
Wgłębne mieszanie gruntu (DSM) - Budowa budynku handlowo-usługowego w m. Kamionki
DSM (wgłębne mieszanie gruntu) - Ośrodek Radioterapii
DSM (wgłębne mieszanie gruntu) - Ośrodek Radioterapii w Koszalinie
Kolumny cementowo-gruntowe - Odbudowa trybun stadionu sportowego
Kolumny cementowo-gruntowe - Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach