a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Kolumny prefabrykowane

W wielu przypadkach wzmocnień podłoża uzasadnione może być wykorzystanie kolumn prefabrykowanych kwadratowych o przekroju 0.25, 0.30, 0.35 lub 0.40m ze względu na warunki realizacji robót lub/i warunki gruntowe (występowanie gruntów słabonośnych o bardzo niskich parametrach wytrzymałościowych: torfy, gytie).
Kolumny prefabrykowane (których rozwiązanie konstrukcyjne jest podobne do pali prefabrykowanych) wykonywane są z betonów niskich klas i minimalną ilością zbrojenia umożliwiającą produkcję, transport i pogrążanie prefabrykatów. Zastosowanie kolumn prefabrykowanych umożliwia osiągniecie wydajności porównywalnych z innymi technologiami wzmocnień podłoża przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji wzmocnienia (pogrążane są gotowe do przenoszenia obciążeń elementy). Ponadto eliminowane są ryzyka związane z formowaniem kolumn „in-situ” w gruntach słabonośnych, takie jak niekontrolowane rozpływanie się mieszanki betonowej, utrata ciągłości kolumny lub uszkodzenia świeżych kolumn w trakcie wykonania wzmocnienia. Regularny kształt prefabrykatów pozwala ich wykorzystanie pod materacami z geosyntetyków oraz pod elementami konstrukcyjnymi z betonu lub żelbetu. Wykorzystanie dodatkowych betonowych zwieńczeń prefabrykowanych pozwala na zmniejszenie efektywnego prześwitu między kolumnami i ograniczenie liczby kolumn, zagęszczanych często ze względu na przebicie.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Kolumny prefabrykowane - Dojazdy do mostu
Kolumny prefabrykowane - Dojazdy do mostu Brdowskiego w Szczecinie
Kolumny betonowe prefabrykowane - Dojazdy do mostu
Kolumny betonowe prefabrykowane - Dojazdy do mostu Brdowskiego w Szczecinie
Kolumny betonowe kwadratowe - Budowa drogi obwodowej
Kolumny betonowe kwadratowe - Budowa drogi obwodowej, Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40)
Kolumna betonowa kwadratowa - Droga obwodowa miasta
Kolumna betonowa kwadratowa - Droga obwodowa miasta Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 4 (E40)