a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Kolumny betonowe

Wzmocnienia podłoża (m.in. pod fundamenty bezpośrednie, nasypy drogowe lub kolejowe itp.) mające na celu poprawienie nośności, stateczności lub/i ograniczenie osiadania wykonujemy z wykorzystaniem kolumn betonowych:

  • przemieszczeniowych formowanych w gruncie bez wydobywania urobku zgodnie z PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe lub
  • bezprzemieszczeniowych formowanych w gruncie świdrem ciągłym (CFA – Continuous Flight Auger) z wydobywaniem urobku zgodnie z PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.

Kolumny przemieszczeniowe o średnicy 410mm lub bezprzemieszczeniowe o średnicach 470mm lub 500mm wykonywane są zwykle jako niezbrojone lub ze zbrojeniem technologicznym mającym za zadanie ochronę głowicy kolumny w trakcie prowadzenia robót palowych lub/i robót ziemnych.
Do projektowania tego rodzaju wzmocnień wykorzystujemy dedykowane specjalistyczne oprogramowanie oparte na metodzie H. Priebe’go.

Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa kolumn stanowiących wzmocnienie podłoża można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Wzmocnienie podłoża - Budowa autostrady A1
Wzmocnienie podłoża - Budowa autostrady A1, odcinek Stryków - Tuszyn
Przemieszczeniowe i bezprzemieszczeniowe kolumny betonowe - Budynek handlowo-usługowy
Przemieszczeniowe i bezprzemieszczeniowe kolumny betonowe -Budynek handlowo-usługowy w Sztumie
Kolumny betonowe - Budynek wielorodzinny
Kolumny betonowe - Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Berensona w Warszawie
Wzmocnienie gruntu pod płyta fundamentową
Wzmocnienie gruntu pod płyta fundamentową Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego w Balicach