Prefabrykowane fundamenty palowe pod słupy sieci trakcyjnej

pl en

Fundamenty palowe pod słupy sieci trakcyjnej

AARSLEFF Sp. z o.o. instaluje fundamenty palowe pod słupy kolejowej sieci trakcyjnej. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej są montowane na specjalinie do tego celu zaprojektowanych prefabrykowanych palach fundamentowych. Poza palami prefabrykowanymi pod słupy trakcyjne instalujemy również pale kotwowe. Wbijanie pali odbywa się przy pomocy palownicy torowej. Maszyna ta może samoczynnie przemieszczać się po zamkniętym torze. Wyposażona jest w młot hydrauliczny, którego częstotliwość pracy i wysokość spadu sterowana jest elektronicznie. Palownica przystosowana jest również do wbijania pali prefabrykowanych pod istniejącą siecią trakcyjną. Dysponujemy także technologią osadzania fundamentów palowych w skale przy wykorzystaniu odpowiedniej techniki wiertniczej.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Fundamenty palowe pod słupy sieci trakcyjnej - Linia kolejowa nr 4
Fundamenty palowe pod słupy sieci trakcyjnej - Linia kolejowa nr 4 (E65), Grodzisk - Zawiercie
Fundamenty palowe - Linia kolejowa nr 97
Linia kolejowa nr 97, Kalwaria - Stryszów - wykorzystanie fundamentów palowych
Fundamenty palowe sieci trakcyjnej - Linia kolejowa nr 9
Fundamenty palowe sieci trakcyjnej - Linia kolejowa nr 9 (E65), Warszawa - Gdynia, stacja Gdynia Główna
Fundamenty na palach - Linia kolejowa nr 8
Fundamenty na palach - Linia kolejowa nr 8, Suchedniów - Skarżysko