Fundamenty ekranów akustycznych (dźwiękochłonnych) - Aarsleff

pl en

Fundamenty ekranów akustycznych

Podobnie jak w przypadku konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wykorzystujemy wbijane pale żelbetowe do posadawiania ekranów akustycznych. Po wbiciu pali mocujemy na nich słupy stalowe. Ze względu na wymaganą dużą precyzję montażu słupów stosujemy rozwiązanie umożliwiające regulację położenia słupka na palu w sposób pozwalający na zachowanie wymaganych tolerancji. Podstawową zaletą tej technologii jest pełna prefabrykacja wszystkich elementów konstrukcji nośnej ekranów wraz z wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych. Na budowie dokonuje się jedynie scalenia konstrukcji. Dodatkowym atutem oferowanego rozwiązania jest fakt, że ekrany mogą być montowane bezpośrednio po wykonaniu robót palowych.
Alternatywne rozwiązanie polega na wykorzystaniu częściowej prefabrykacji, w której wykorzystywane są pale prefabrykowane i oczepy/zwieńczenia wykonywane na mokro.
Analogiczne rozwiązania można wykorzystać do posadowienia innych konstrukcji wsporczych, takich jak tablice informacyjne, reklamy, bramownice i słupy sygnalizacji świetlnej itp.

Poniżej przedstawiamy kilka reprezentatywnych przykładów wykorzystania pali prefabrykowanych do posadowienia ekranów akustycznych.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Linia kolejowa nr 1 - Fundamenty ekranów akustycznych
Fundamenty ekranów akustycznych - Linia kolejowa nr 1, Warszaw - Koluszki, stacja Radziwiłłów
Fundamenty palowe ekranów akustycznych - Linia kolejowa nr 132
Fundamenty palowe ekranów akustycznych - Linia kolejowa nr 132 (E30), Wrocław - Opole, stacja Brzeg
Pale fundamentowe - Linia kolejowa
Pale fundamentowe - Linia kolejowa nr 132 (E30), Wrocław - Opole, stacja Brzeg
Fundamenty ekranów akustycznych przy autostradowa obwodnicy
Fundamenty ekranów akustycznych przy autostradowa obwodnicy Wrocławia
Budowa ekranu Wojanowo z wykorzystaniem palowych fundamentów
Budowa ekranu w miejscowości Wojanowo z wykorzystaniem palowych fundamentów