Pale formowane w gruncie

pl en

Pale formowane w gruncie

W bezpośrednim sąsiedztwie budynków i budowli, których zły stan techniczny uniemożliwia wbicie pali prefabrykowanych wykonujemy:
pale wiercone świdrem ciągłym (CFA – Continuous Flight Auger) zgodnie z PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone
pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP – Full Displacement Piles) zgodnie z PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
Ponadto wykonujemy palisady ciągłe (secant piles) z pali o średnicach 300mm i 500mm, które na przemian wykonywane są jako żelbetowe (zbrojone) i betonowe (stanowiące wypełnienie palisady).
Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa pali wierconych, pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie oraz palisad można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Pale formowane w gruncie - Zabezpieczenie osuwiska
Pale formowane w gruncie - Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr 975 w miejscowości Lipie
Rozbudowa Galerii - pale przemieszczeniowe formowane w gruncie
Rozbudowa Galerii Mokotów w Warszawie - pale przemieszczeniowe formowane w gruncie