a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Mikropale

W miejscach, w których wykonanie pali nie jest możliwe ze względu na trudny dostęp wynikający z ukształtowania terenu, ograniczenia skrajni technologicznej pionowej lub poziomej dla pracy palownic/kafarów, ograniczenia w zakresie obciążeń technologicznych w trakcie realizacji robót palowych, wymagane jest znaczne pochylenia pali przekraczające 30-35 stopni, pale w podobnych zakresie obciążeń pracują na wciskanie i wyciąganie oraz gdy tego wymaga dokumentacja projektowa, wykonujemy różnego typu mikropale zgodnie z wymaganiami PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.
Wykonujemy mikropale wiercone świdrem ciągłym, świdrem ciągłym w rurze osłonowej, świdrem ciągłym w technologii CFA, świdrem ciągłym w technologii CFA z rurą osłonową lub z użyciem żerdzi samowiercących oraz dowolne mikropale wbijane młotami o ciężarze od 10 do 90kN.
Wykorzystując technologię mikropali wykonujemy również palisady ażurowe, styczne lub ciągłe.
Mikropale w zależności od wymagań projektu, warunków gruntowych oraz technologii wykonujemy bez iniekcji, z iniekcją pierwotną lub/i iniekcją wtórną, wielokrotną, ogólną lub selektywną.
Do zbrojenia mikropali używamy żerdzi systemów samowiercących, rur, kształtowników stalowych, prętów lub prętów o wysokiej wytrzymałości. W przypadku mikropali trwałych wykonywanych w agresywnym środowisku gruntowym stosujemy wymagane naddatki materiałowe lub rozwiązania zbrojenia z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP).
Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa mikropali można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Przykładowe realizacje

Wiercenie mikropali - Przedłużenie konstrukcji suwnic
Wiercenie mikropali - Przedłużenie konstrukcji suwnic na byłej KWK Barbara w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej
Posadowienie ściany oporowej mikropalami
Posadowienie ściany oporowej mikropalami w Kołobrzegu
Mikropale - Budynek biurowy
Mikropale - Budynek biurowy Warsaw Spire w Warszawie
Mikropale podtrzymujące - Przebudowa i modernizacja hali
Mikropale podtrzymujące - Przebudowa i modernizacja hali magazynowej w Szczecinie