Kotwy tymczasowe - Aarsleff

pl en

Kotwy tymczasowe

Kotwy gruntowe tymczasowe służą do przenoszenia znacznych sił rozciągających na nośne warstwy podłoża w ograniczonym okresie czasu (< 2 lata). Kotwa gruntowa tymczasowa składa się z buławy, cięgna z długością wolną i zakotwienia.
Kotwy tymczasowe wykorzystywane są zazwyczaj w trakcie budowy obiektów do:

  • podparcia różnego typu tymczasowych ścian oporowych (m.in. ścian z grodzic stalowych, ścian szczelinowych i berlińskich stanowiących obudowy głębokich wykopów);
  • podparcia technologicznego różnego typu trwałych zabezpieczeń wykopów/elementów konstrukcji (m.in. ścian z grodzic stalowych, ścian szczelinowych) i
  • przenoszenia sił wyporu wstępujących na etapie budowy obiektu (np. kotwienie tymczasowe płyty dennej, kotwienie odciągów, stanowisk do próbnych obciążeń pali itp.).

Kotwy gruntowe tymczasowe wykonujemy o średnicach zewnętrznych wiercenia 133m lub 152mm, typowych dla tego rodzaju elementów geotechnicznych. Kotwy wiercone są wiertłem ślimakowym w rurach osłonowych z przedmuchem powietrza lub z wykorzystaniem płuczki wodnej, cementowej lub innej określonej w projekcie. Po wykonaniu otworu wykonywana jest wlewka cementowa, a następnie montowane jest cięgno (wiązka lin lub pręt wyposażony w elementy dystansowe, rurki iniekcyjne i separator/separatory). W trakcie wykonywania buława kotwy jest formowana zaczynem tłoczonym pod wysokim ciśnieniem przez podciągniętą rurę osłonową (iniekcja pojedyncza), a po ok. 12 godzinach często wykonywana jest ponowna iniekcja kotwy (podwójna lub wielokrotna). Po ok. 7 dniach kotwa jest badana, sprężana i stabilizowana w konstrukcji za pomocą zakotwienia. Ze względu na charakter pracy kotwy – przenoszenie sił rozciągających – i związane z nim ryzyko awarii, przed oddaniem do użytkowania każda kotwa jest badana w ramach badań odbiorczych pod obciążeniem równym co najmniej obciążeniu obliczeniowemu.

Kotwy podpierające konstrukcje oporowe wykonuje się w jednym lub wielu poziomach. Poziom górny kotew wykonywany jest zwykle ponad poziomem wody gruntowej. Poziomy dolne wykonywane są często pod poziomem wody gruntowej (kotwy podwodne) przy użyciu szczelnych głowic kotwiących.

Kotwy tymczasowe wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1537. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Kotwy tymczasowe - Droga ekspresowa S8
Kotwy tymczasowe - Droga ekspresowa S8 w Warszawie, od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia"
Kotwy tymczasowe - Zespół budynków wielorodzinnych
Kotwy tymczasowe - Zespół budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym w Warszawie przy ulicy Cynamonowej
Tymczasowe kotwy gruntowe - Parking podziemny
Tymczasowe kotwy gruntowe -Parking podziemny przy hali Stulecia we Wrocławiu
Kotwy gruntowe tymczasowe - Rozbudowa Terminala
Kotwy gruntowe tymczasowe - Rozbudowa Międzynarodowego Terminala Pasażerskiego w Balicach