Kotwy trwałe - Aarsleff

pl en

Kotwy trwałe

Kotwy gruntowe trwałe służą do długookresowego (> 2 lata) przenoszenia znacznych sił rozciągających na nośne warstwy podłoża. Kotwa gruntowa trwała składa się z buławy, cięgna z długością wolną i zakotwienia.
Kotwy trwałe wykorzystywane są przede wszystkim do:

  • podparcia różnego typu trwałych ścian oporowych (m.in. ścian z grodzic stalowych, szczelinowych, palisad i trwałych ścian berlińskich)
  • przenoszenia na grunt dużych sił rozciągających pochodzących od konstrukcji górnej (np. odciągi masztów) lub sił wyporu (np. płyty denne trwale poddane działaniu wyporu),
  • stabilizacji skarp, zboczy i nasypów (w tym do zabezpieczania osuwisk).

Kotwy gruntowe trwałe wykonujemy o średnicach zewnętrznych wiercenia 133m lub 152mm, typowych dla tego rodzaju elementów geotechnicznych. Kotwy wiercone są wiertłem ślimakowym w rurach osłonowych z przedmuchem powietrza lub z wykorzystaniem płuczki wodnej, cementowej lub innej określonej w projekcie. Po wykonaniu otworu wykonywana jest wlewka cementowa, a następnie montowane jest cięgno (wiązka lin lub pręt z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP) pozwalające na długookresowe użytkowanie kotwy), wyposażony w elementy dystansowe, rurki iniekcyjne i separator/separatory). W trakcie wykonywania buława kotwy jest formowana zaczynem tłoczonym pod wysokim ciśnieniem przez rurę osłonową (iniekcja pojedyncza), a po ok. 12 godzinach często wykonywana jest ponowna iniekcja kotwy (podwójna lub wielokrotna). Po ok. 7 dniach kotwa jest badana, sprężana i stabilizowana w konstrukcji za pomocą zakotwienia. Ze względu na charakter pracy kotwy – przenoszenie sił rozciągających – i związane z nim ryzyko awarii, przed oddaniem do użytkowania każda kotwa jest badana w ramach badań odbiorczych pod obciążeniem równym co najmniej obciążeniu obliczeniowemu.
Kotwy podpierające konstrukcje oporowe wykonuje się w jednym lub wielu poziomach. Poziom górny kotew wykonywany jest zwykle ponad poziomem wody gruntowej. Poziomy dolne wykonywane są często pod poziomem wody gruntowej (kotwy podwodne) przy użyciu szczelnych głowic kotwiących. W kotwach trwałych głowice kotwiące pozostawia się zwykle dostępne do inspekcji w trakcie użytkowania obiektu.

W bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach, w nietypowych warunkach gruntowych lub/i przed zastosowaniem nowej technologii kotwienia przed realizacją kotwienia wykonuje się badania wstępne, których celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania kotwienia, lub/i badania przydatności, których celem jest określenie szczegółowych wymagań dla kotew roboczych (więcej w PN-EN 1537 i PN-EN 1997-1). 

Kotwy trwałe wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1537. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Kotwy trwałe - Budowa mostu drogowego
Kotwy trwałe - Budowa mostu drogowego z dojazdami przez Wisłę w Toruniu
Projektowanie kotew gruntowych - Wschodni wylot drogi S75 Kielce
Projektowanie kotew gruntowych - Wschodni wylot drogi krajowej S74 z Kielc
Kotwy trwałe - Zabezpieczenie osuwiska
Kotwy trwałe - Zabezpieczenie osuwiska w Sanoku
Kotwa gruntowa trwała - Droga dojazdowa do węzła "Dąbrowica"
Kotwa gruntowa trwała - Droga dojazdowa do węzła "Dąbrowica" obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19