Elektrownie wiatrowe - Aarsleff

pl en

Elektrownie wiatrowe

Posadowienie elektrowni wiatrowych. Silny wiatr niezbędny do efektywnej eksploatacji elektrowni wiatrowych powoduje konieczność przeniesienia na podłoże dużych momentów wywracających. Wymagania technologiczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem turbin narzucają na rozwiązanie fundamentu istotne ograniczenia w zakresie przemieszczeń (osiadań i obrotów).
Wraz z nieuniknionym wzrostem wysokości i mocy elektrowni wiatrowych wartości tych momentów i ograniczenia przemieszczeń systematycznie rosną. Tradycyjne fundamenty bezpośrednie muszą mieć coraz większe wymiary, niezależnie od warunków gruntowych.
Współcześnie przekroczyliśmy już granicę wysokości i mocy typowych budowanych elektrowni wiatrowych, które umożliwiają efektywne wykorzystanie fundamentów bezpośrednich.
Analizy projektowe i ekonomiczne wykazują, że fundamenty bezpośrednie są w przypadku dużych elektrowni wiatrowych opłacalne wyłącznie w przypadku zalegania w podłożu pod fundamentem bardzo mocnych gruntów piaszczystych. W pozostałych przypadkach uzasadnione ekonomicznie i technicznie jest wykorzystania fundamentów głębokich na palach.
Wykorzystanie posadowienia głębokiego na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych pozwala na:

 • skrócenie czasu wykonania fundamentu palowego do 1-2 dni;
 • szybką ocenę nośności na wciskanie i wyciąganie wbijanych pali (bez oczekiwania na związanie betonu);
 • znaczne zmniejszenie zużycia materiałów dla układu pale + zwieńczenie,
 • znaczne zmniejszenie wymiarów fundamentu;
 • zmniejszenie kosztu wykonania fundamentu (np. zmniejszenie płyty fundamentowej o średnicy 21,4 m posadowionej bezpośrednio do zwieńczenia o średnicy 16 m posadowionego na palach umożliwia zmniejszenie całkowitego kosztu fundamentu do 20%);
 • zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji (mniejsza wrażliwość rozwiązania na palach prefabrykowanych na błędy wykonawcze w trakcie budowy).

Pale wiercone/formowane w gruncie w analogicznym zastosowaniu mają gorsze parametry techniczno-organizacyjne: z reguły wydłużony czas wykonania i niższe parametry w zakresie nośności/sztywności, wydłużony czas i ograniczone możliwości wykonania badań itp..
W przypadku mniejszych turbin wiatrowych i nośnych gruntów wciąż efektywne bywa posadowienie bezpośrednie, a w przypadku zalegania w podłożu cienkich warstw gruntów słabonośnych podścielonych warstwą gruntów nośnych - fundamenty posadowione bezpośrednio na wzmocnionym podłożu. Do wzmocnienia podłoża w takich sytuacjach proponujemy wykorzystanie kolumn formowanych metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM).
Na podstawie licznych doświadczeń wykonawczych i projektowych związanych z realizacją fundamentów setek turbin wiatrowych oferujemy swoim Klientom optymalne rozwiązania projektowe i wykonawstwo efektywnych technicznie i ekonomicznie posadowień.

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu pod zwieńczeniami/fundamentami bezpośrednimi;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.

Video

Film vimeo

Przykładowe realizacje

Wzmacnianie fundamentów - Elektrownie wiatrowe Kukinia
Wzmacnianie fundamentów - Elektrownie wiatrowe Kukinia
Pale prefabrykowane - Farma wiatrowa Łańcut
Pale prefabrykowane - Farma wiatrowa Łańcut
Pale prefabrykowane - Budowa farmy wiatrowej
Pale prefabrykowane - Budowa farmy wiatrowej
Fundamenty palowe - elektrownia wiatrowa budowa
Fundamenty palowe - elektrownia wiatrowa budowa