a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Drogi i autostrady

Posadowienie obiektów inżynierskich. Do posadowienia drogowych obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, konstrukcji oporowych) stosujemy przede wszystkim żelbetowe pale prefabrykowane wbijane. Pale te są wykorzystywane zarówno do wykonania nowych obiektów, jak i do efektywnego wzmacniania istniejących fundamentów obiektów przebudowywanych. Wykorzystanie żelbetowych pali prefabrykowanych pozwala na szybką, wiarygodną ocenę nośności wbitych pali, co znacznie przyśpiesza realizację robót palowych i budowę całego obiektu.
W uzasadnionych przypadkach do posadowienia obiektów drogowych stosujemy pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), pale stalowe z rur, dwuteowników lub grodzic stalowych, kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i przemieszczeniowe betonowe.

Posadowienie i wzmacnianie nasypów/wykopów drogowych. Na drogach realizujemy roboty mające na celu wzmocnienie istniejących nasypów lub podłoża pod nasypami nowobudowanymi. W przypadku głębokich wzmocnień wykorzystujemy żelbetowe pale prefabrykowane wbijane zwieńczone płytami żelbetowymi lub specjalnymi prefabrykatami zwieńczającymi, co umożliwia istotne ograniczenie robót zakresu robót wykonywanych na mokro. Na wzmocnieniach wykonywanych z elementów prefabrykowanych układa się bezpośrednio nasyp drogowy, a przy większych rozstawach pali wykorzystuje się materace geosyntetyczne.
W przypadku płytkich wzmocnień stosujemy również pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i przemieszczeniowe betonowe.
Do wzmocnienia/zwiększenia stateczności skarp lub nasypów drogowych lub zabezpieczeń osuwisk w ciągu dróg wykorzystujemy także różnego rodzaju palisady (betonowe lub stalowe) wspornikowe lub kotwione oraz kotwy trwałe, mikropale kotwiące lub/i gwoździe gruntowe.

Zabezpieczenia wykopów w robotach drogowych. Specyfika robót drogowych często wymaga wykonania zabezpieczeń głębokich wykopów w sąsiedztwie użytkowanych jezdni drogowych lub dróg tymczasowych. Aarsleff oferuje szeroką gamę technologii pozwalających na szybkie i bezpieczne wykonanie tego rodzaju zabezpieczeń w technologii wibrowanych, wciskanych lub/i wbijanych ścianek z grodzic stalowych (tzw. ścianki szczelne) wspornikowych, kotwionych lub rozpartych, ścian berlińskich wibrowanych, wbijanych lub wierconych oraz różnego rodzaju palisad wierconych ażurowych, stycznych lub siecznych wykonywanych w technologii CFA, zbrojonych kolumn DSM lub formowanych iniekcją strumieniową (jet-grouting).

Ekrany akustyczne. Konstrukcje nośne ekranów akustycznych budowanych wzdłuż dróg posadowione są z reguły na palach. Oferujemy wykonanie fundamentów pod ekrany w postaci:

 • specjalnych pali prefabrykowanych wbijanych wyposażonych w system śrub mocujących umożliwiający szybki i łatwy montaż oraz modyfikację elementów konstrukcji górnej ekranów – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie liczy się czas realizacji robót i/lub możliwość łatwej, wielokrotnej wymiany, montażu/demontażu elementów konstrukcji górnej ekranu;
 • specjalnych pali prefabrykowanych wbijanych z otworami okrągłymi lub prostokątnymi do osadzenia słupków stalowych ekranów – rozwiązanie polecane jest na dla ekranów przy liniach kolejowych i wszędzie tam gdzie liczy się czas realizacji robót lub pożądane jest ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu robót wykonywanych „na mokro”;
 • pali wierconych żelbetowych;
 • pali stalowych – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie wymagana będzie w przyszłości zmiana lokalizacji ekranu lub możliwość pełnego (wraz z fundamentem) recyklingu konstrukcji ekranu po jego rozbiórce;
 • mikropali – rozwiązanie polecane jest wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości wykonania innych fundamentów, np. w przypadku płytko zalegających twardych skał lub występowania ograniczeń w dostępie do terenu robót (np. na stromych zboczach).

Oferta obejmuje wykonanie/pogrążenie pali wraz z ewentualną dostawą prefabrykatów i przeprowadzeniem wymaganych badań jakości/nośności. Roboty palowe mogą być realizowane przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych, a w zbliżeniu do linii kolejowej również przy użyciu kafarów torowych.

Fundamenty konstrukcji tymczasowych. Aarsleff oferuje wykonanie efektywnych ekonomicznie fundamentów palowych pod podpory tymczasowe zlokalizowane na słabonośnym podłożu lub w rzekach i zbiornikach wodnych. Roboty palowe/wzmocnienia podłoża na lądzie wykonujemy przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych. W przypadku podpór zlokalizowanych w wodzie wykorzystujemy specjalne platformy pływające, z których wbijane lub wibrowane są różnego rodzaju pale prefabrykowane (drewniane, żelbetowe, stalowe rurowe) lub grodzice stalowe stanowiące obudowy podpór lub sztucznych wysp. W trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. w warunkach ograniczonej skrajni) wykorzystujemy również wyciskarki hydrauliczne, przy pomocy których wciskamy grodzice stalowe (np. wokół istniejących fundamentów podpór nurtowych).
Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania, hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.
Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy.

Przykładowe realizacje

Rozbudowa drogi ekspresowej - wzmacnianie gruntu
Rozbudowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc - wzmacnianie gruntu
Drogi i autostrady - Autostrada A4 - fundamenty palowe
Drogi i autostrady - Autostrada A4, odcinek Radymno - Korczowa - fundamenty palowe
Autostradowa Obwodnica - Palowanie
Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Palowanie
Rozbudowa drogi - prefabrykowane fundamenty
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544, Lidzbark - Działdowo - prefabrykowane fundamenty