a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Kadra zarządzająca

Przemysław Nowak, Dyrektor Generalny - Prokurent. Zatrudniony w 1997 roku na stanowisko Dyrektora ds. Marketingu. Na obecnym stanowisku od 1998 roku. Kontakt: l

Emilian Pajączkowski, Dyrektor ds. Realizacji.  Zatrudniony w 2004 roku na stanowisko Inżyniera Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku. Kontakt:

Dariusz Iwan, Dyrektor Handlowy. Zatrudniony w 2006 roku na stanowisko Inżyniera Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku. Kontakt: l

Adam Zaorski, Dyrektor Działu Generalnego Wykonawstwa i Hydrotechniki. Zatrudniony w 2003 roku na stanowisko Kierownika Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku. Kontakt:

Krzysztof Borowy, Dyrektor Robót Kolejowych. Zatrudniony w 1997 roku na stanowisko Kierownika Projektu. Na obecnym stanowisku od 2011 roku. Kontakt: l

Iwona Jaworska, Dyrektor Pionu Finansowego i Wsparcia Biznesu. Zatrudniona w 2016 roku na stanowisko Kierownika Działu Finansowego i Księgowości. Na obecnym stanowisku od 2019 roku. Kontakt: