pl en

S7 półmetek robót palowych na pododcinku A

16-07-2015

Przekroczyliśmy półmetek powierzonych nam robót palowych na odcinku Miłomłyn - Ostróda, podoodcinek A budowanej drogi ekspresowej S7, Łacznie na tym zakresie  przewidziano do wbcia blisko 30 tys. mb żelbetowych pali prefabrykowanych o długości od 8 do 16m. W całości zakończyliśmy dwa z dziewieciu obiektów inżynieryjnych. Pododcinek A przebiega przez tereny powiatu Ostródzkiego, gmin Miłomłyn oraz Ostróda. Początek projektowanej drogi znajduje się przy istniejącej DK7 na początku obwodnicy Miłomłyna, zaś koniec tuż przed Ostródą gdzie będzie się łączył z rozpoczętym północnym odcinkiem obwodnicy Ostródy

lista aktualności
S7 półmetek robót palowych 01
S7 półmetek robót palowych 02
S7 półmetek robót palowych 03
S7 półmetek robót palowych 04
S7 półmetek robót palowych 05