pl en

Przebudowa linii energetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

30-06-2016

Zakończyliśmy pogrążanie żelbetowych pali prefabrykowanych w fundamentach 29 słupów linii wysokiego napięcia 400kV Ostrołęka - Olsztyn. Cały projekt obejmuje wykonanie fundamentów na palach prefabrykowanych pod 37 słupów.  Przed rozpoczęciem robót przygotowaliśmy projekt palowania i platform roboczych, który zapewnia  bezpieczeństwo realizacji robót na gruntach słabonośnych. Bezpieczeństwo każdego fundamentu palowego potwierdzone zostało co najmniej jednym badaniem nośności pala wykonanym metodą dynamiczną.

lista aktualności