a:2:{s:5:"ukryj";a:3:{s:12:"nazwaserwisu";s:1:"1";s:9:"nadrzedne";s:1:"1";s:7:"element";s:1:"1";}s:9:"kolejnosc";s:1:"0";}

pl en

Aarsleff na świecie

Koncern Per Aarsleff jest wiodącą firmą budowlaną w Danii, notowaną na Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Zatrudnia ok. 4000 pracowników na całym świecie, a obroty grupy sięgają miliarda euro, z czego jedna trzecia pochodzi ze spółek zagranicznych. Aarsleff realizuje projekty głównie w basenie Morza Bałtyckiego. Podejmuje się jednak działań również w innych częściach Europy oraz na innych kontynentach.
Aarsleff specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych w sektorach: przemysłowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Od ponad 10 lat firma buduje również silną pozycję w obszarze rozwiązań prośrodowiskowych, w szczególności w obszarze energii odnawialnych (morskie elektrownie wiatrowe).

Video

Film vimeo